Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavou architektonicko-urbanistickou koncepci řešení stavby. Cílem je podpořit mladé architekty - studenty a nabídnout studijní architektonické téma, které je urbanisticky aktuální a zároveň vyžaduje vcítění do historického uměleckého díla. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační a marketingové účely vyhlašovatelů.


Vyhlašovatel

společnost Central Group a hlavní město Praha

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Filip Grygera (zástupce mediálního partnera MF Dnes a iDnes.cz)


Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. arch. Boris Redčenkov

1

Částka 100 000,-
Žofie Rajmanová, Anna Přibylová (VŠUP Praha)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ondřej Stehlík, Martin Šafář, Pavel Steuer (VUT Brno)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Pavlína Sýkorová (ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]