Předmětem soutěže byla přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem bylo stávající budovu adaptovat a dostavět areál tak, aby vyhovoval zhruba 370 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy měla být energetická úspornost a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

 


Vyhlašovatel

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

[email protected]

Předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Martin Komárek, ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Tomáš Rozehnal, ředitel Odvolacího finančního ředitelství

Stanislav Běhal, vedoucí Oddělení řízení investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Tomáš Kozelský, KOGAA

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

1

Částka 900 000,-
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 550 000,-
M2AU s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 350 000,-
Ing. arch. Radko Květ

[Hodnocení poroty]