Všechna díla přihlášená do soutěžní přehlídky si můžete prohlédnout 

od 28. 6. do 15. 8. 2008 na výstavě v TERMINALU, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7.
Organizátoři také připravují putovní výstavu po vybraných městech České republiky. K soutěži byl vydán katalog, který je k dispozici buď na výstavě, nebo u organizátorů.


Soutěžní kategorie: rodinný dům, novostavba, rekonstrukce, interiér, krajinářská a zahradní tvorba, urbanismus, architektonický design-drobná architektura-výtvarné dílo v architektuře

Počet prací v jednotlivých kategoriích:
Novostavba 44 realizací
Krajinářská a zahradní tvorba 5 realizací
Rodinný dům 20 realizací
Rekonstrukce 23 realizací
Architektonický design-drobná architektura-výtvarné dílo v architektuře 9 realizací
Interiér 11 realizací
Urbanismus 4 realizace


Předání cen proběhlo na slavnostním ceremoniálu 26. června 2008 ve Slovanském domě v Praze.


Vyhlašovatel

Obec architektů a Česká komora architektů

Porota

Juliette Bekkering, Holandsko (předsedkyně poroty)
José María Rodriguez - Pastrana Malgón, Španělsko
René Van Zuuk, Holandsko
Karol Hoffman, Slovenská republika
Tomáš Vlček, Česká republika
Termín zasedání poroty: 14. 5. – 18. 5. 2008 v Praze

-

Grand Prix architektů 2008 - Národní cena za architekturu


- David Ambros, Pavel Fanta, Markéta Jurečková, Helena Kohlová, Daniel Kříž, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka / Josef Pleskot - AP atelier Praha - Nové ústředí ČSOB v Praze, Radlicích Toto dílo zároveň získalo čestné uznání Ministerstva životního prostředí, které do rukou architekta Pleskota předala akad. Ing. Martina Pásková, PhD. ředitelka odboru ekologie lidských sídel a člověka MŽP ČR.

-

Kategorie novostavba


- Pavel Hnilička, Petra Bláhová, Veronika Hamšíková, Jan Dluhoš / Hnilička Císler Architekti - terasový dům v Praze Košířích

-

Kategorie rodinný dům


- Tomáš Pejpek, Szymon Rozwalka - Přestavba sila na rodinný dům v Olomouci

-

Kategorie rodinný dům


- Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig / A69 – architekti s.r.o. - dům EggO v Praze

-

Kategorie rodinný dům


- Jan Studený, Martin Vojta / ksa -Kopecký a Studený architekti - Rodinný dům v Černošicích

-

Kategorie interiér


- Jan Šesták / Studio pha - Schodiště v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze

-


V ostatních kategoriích nebyly ceny uděleny.