Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na novostavbu městské sportovní haly situované v severní části města v sousedství stávajícího sportovního areálu.

 


Vyhlašovatel

Město Kuřim

Porota

Řádní členové

Ing. Miluše Macková
Ing. arch. Antonín Hladík
Ing. arch. Ján Štempel


Náhradníci

Ing. Oldřich Štarha
Mgr. Ladislav Ambrož
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. Zbyněk Pech

1

Částka 250 000,-
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Ing. Akad. Arch. Jan Hendrych, Praha, Bc. Jan Heller ( Hradec Králové), Bc. Petra Matuszková (Nový Jičín)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Makovský & partneři s.r.o., Brno

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o., Brno

[Hodnocení poroty]