Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na komplexní úpravu prostranství dvora, resp. dosavadního zázemí technických služeb obce. Jednalo se o stavební úpravy přístupu pro pěší, pro vjezd automobilů a vyřešení parkovacích stání kolem domu služeb, výstavbu víceúčelové budovy stanice jednotky sboru dobrovolných hasičů včetně příjezdového prostoru pro hasičské vozy i komunální techniku obsahující:

-       Stání pro hasičské auto JSDH Tatra/Denis/MercedesBenz/Iveco

-       Stání pro dodávkový vůz JSDH

-       Šatny pro výjezdovou jednotku (10 osob)

-       Toaleta a sprcha

-       Klubová místnost pro 20 lidí (vytápěná)

Součástí nové stavby musí být i zázemí pro pracovníky technických služeb obce:

-       Denní místnost pracovníků TS se šatnou (vytápěná)

-       Dílna TS ideálně s heverem (vytápěná)

-       Toaleta a sprcha (možno společně s JSDH)

-       Garážové stání pro drobnou komunální techniku

-       Přístřešek pro 3 vozy komunální techniky Bokimobil, Ford transit, malý traktor Belarus)

-       Přístřešek pro techniku údržby obce a zeleně (sekačky, vozík, nakladače, nástavby)

-       Přístřešek pro uložení posypového materiálu

Předmětem soutěže byla úprava další části centra obce, která naváže na již provedenou  revitalizaci historického centra obce a rekonstrukci obecních budov i Mírového náměstí

Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatel.

Jednofázová vyzvaná projektová architektonická soutěž (s možností podávání žádostí o účast v soutěži).Vyhlašovatel

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Zastoupená starostou obce Mgr. Martinem Kupkou
Tel/fax: 283 981 058, 724 345 456
E-mail:[email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Ludmila Červínová

Adresa/Sídlo: Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Tel/fax: 778 542 543
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martin Kupka, starosta obce,
Mgr. František Závorka, 1. místostarosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Hájek
Ing. arch. Lenka Burgerová, teoretička umění, radní Prahy 7
Ing. arch. Adam Gebrian, architekt a publicista

Náhradníci poroty - závislí

Michal Doubrava, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. A. Miroslav Jakubčík, výtvarník, občan Líbeznic

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Aleš Řada, nezávislý konzultant v oboru stavebnictví
Bc. Dita Pořádková, vedoucí Stavebního úřadu Líbeznice.

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 30 000,-
FAM ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
LENNOX architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

4. cena

Částka 5 000,-
Ing. arch. Tomáš Havlíček

[Hodnocení poroty]

-

5. cena

Částka 5 000,-
VYŠEHRAD atelier s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

6. cena

Částka 5 000,-
Legner Architekt

[Hodnocení poroty]

-

7. cena

Částka 5 000,-
Ing. arch. Ondřej Tuček

[Hodnocení poroty]

1

Částka 45 000,-
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

[Hodnocení poroty]