Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu Hlavního náměstí v Krnově, který přinese do historického jádra kvalitní městský veřejný prostor, definuje novou zástavbu nebo parkové úpravy. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. Zadání soutěže bylo otevřené a případné vyvolání změn územního plánu bylo přípustné.

Dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Tel/fax: 554 697 111/ 554 610 418
E-mail: [email protected]
a
Petr Kalivoda, architekt DEA HMONP
Popelákova 2308/22, 628 00 Brno
Tel: 608 313 751
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Klára Hazuchová

pověřena vedením odboru veřejných zakázek, MěÚ Krnov
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Tel/fax: 554 697 234 / 554 610 418
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Michal Brunclík, 1. místostarosta
Ing. Libor Nowak, volený člen RMK
MVDr. Pavla Löwenthalová, volený člen RMK
Ing. arch. Lubomír Dehner, městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jan Krkoška, 2. místostarosta, náměstek hejtmana MSK
MUDr. Tomáš Edelsberger, volený člen RMK

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Andrea Šírová, památková péče, MěÚ Krnov
Ing. Petr Suchý, vedoucí odboru živ. prostředí, MěÚ Krnov
Ing. Pavel Osadník, vedoucí odboru výstavby, MěÚ Krnov
Ing. Iveta Laštůvková, územní plánování, MěÚ Krnov
Ing. Radan Čtvrtníček, bilance a kalkulace staveb
Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

2

Částka 200 000,-
Atelier 111 architekti s.r.o.
Ing. arch. Jiří Weinzettl
Ing. arch. Veronika Indrová, Ing. arch. Barbora Weinzettlová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Gogolak + grasse
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Josef Kadlčík

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
WMA architects
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek
Ing. arch. Adéla Kudlová, Ing. arch. Petr Svoboda

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 100 000,-
Ing. arch. Pavel Bíma
Ing. arch. Blanka Houštecká, Dis., Ing. arch. Klára Houštecká

[Hodnocení poroty]