Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování ideového urbanistického návrhu Územního plánu Blatná.


Vyhlašovatel

Město Blatná

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Robert Flandera
Václav Koubek

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Vladimír Krajíc
Ing.arch Laura Jabloňská
Ing. arch. Hana Špalková
1

Částka 60 000,-
Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová, Barbora Mluvková (spoluautor)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 35 000,-
MOBA studio s. r. o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Libor Pánek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Petr Hnátek, Radim Oblouk

[Hodnocení poroty]