Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu řešení Karlova náměstí a jeho nejbližšího okolí jako kompozičně významného prostoru města s ohledem na kulturně – historický kontext a výjimečnost lokality v rámci Pražské památkové rezervace. Park Karlovo náměstí byl prohlášen 6. 3. 1998 Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

 


Vyhlašovatel

Městská část Praha 2

Porota

Řádní členové poroty

Ing. arch. Václav Vondrášek
Ing. Jiří Paluska
Mgr. Jan Kněžínek
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ing. arch. Petr Malinský
Ing. arch. Jan Jehlík
Ing. arch. Martina Bártová


Náhradníci poroty

PhDr. Eva Paulová
RNDr. Radim Perlín
Doc. Ing. Jaroslav Horký
Ing. arch. Miroslav Cikán

1


Neudělena.

2

Částka 550 000,-
Ing. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc

[Hodnocení poroty]

3

Částka 450 000,-
Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Zuzana Kotlářová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 180 000,-
Ing. arch. Matěj Parma, Ing. arch. Miloš G. Parma, Milan Balůsek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 150 000,-
Atelier SAEM, s.r.o. – Ing. Michal Procházka, Ing. Monika Šmídová, Ing. arch. Jana Hejdová, Bc. Štěpán Mančík, Bc. Jiří Markevič, Bc. Vendula Opletalová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 70 000,-
Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek, Ing. arch. Lenka Dvořáková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Arch. Hana Stepkova, Arch. Giacinto Barbera, Arch. Marcella Moavero, Arch. Maria Luisa Scozzola

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Ing. arch. Pavlína Čepelková, DiS., Ing. Helena Finstrlová, Ing. Aleš Finstrle

[Hodnocení poroty]