3. ročník architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty architektonických oborů

Zadaným soutěžním úkolem byl návrh letní scény pro 400 diváků s minimálním potřebným zázemím pro diváky a účinkující, s co nejširším využitím (divadlo, balet, koncert, kino, atd.).

Soutěžní úkol byl řešen následovně:

a/ urbanistická část – nalezení nejvhodnější lokace a její zdůvodnění (např.: v blízkosti areálu, ve vnitřních prostranstvích nebo na ploše zahrad, které klášter obklopují)

b/architektonická část – konkrétní podoba samotného amfiteátru a jeho jednotlivých částí: hlediště, jeviště a zázemí včetně demontovatelného zastřešení celého přírodního divadla.

 


Vyhlašovatel

HELIKA, a. s.

Porota


Řádní členové poroty - závislí

Akad. arch. Vladimír Kružík – umělecký ředitel, HELIKA, a. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Libor Sommer
doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. – rektor Akademie výtvarných umění v Praze


Náhradníci poroty - závislí

Ing. Milan Zoubek – správa objektu kláštera Kladruby

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 35 000,-
Kateřina Frejlachová, Martin Špičák (FA ČVUT Praha)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Alžběta Brůhová (VŠUP Praha)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 15 000,-
Karolína Mikitová, Hana Stloukalová (FA VUT Brno)

[Hodnocení poroty]