Předmětem soutěže byl návrh revitalizace veřejných prostranství obce Srbsko. Zadavatel – tedy obec Srbsko – se prostřednictvím soutěže snažil získat celkové koncepční řešení veřejných prostor, které poslouží jako podklad pro další rozvoj obce. Návrh měl posílit místní komunitu, podpořit turistický ruch v místě, ale nezničit jeho vesnický charakter.

Jednofázová kombinovaná ideová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Obec Srbsko

Sídlo: K Závěrce 16, 267 18 Srbsko
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Svatava Biskupová (starostka)
Tel: 311 621 621
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zuzana Kučerová

Kovářská 7, Srbsko 267 18
Tel: +420 607 636 867
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Řádní členové poroty - závislí

Svatava Biskupová (starostka)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Kamil Kučera (zastupitel)

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 80 000,-
Ing. et Ing. arch. Jakub Med, Bc. Johana Šimčíková, Ing. arch. Barbora Medová, Ing. arch. Pavel Svoboda

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-

Romea Muryń, Ing. arch. Barbora Srpková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. Jakub Hoffmann, Ing. arch. Alexandra Hoffmannová

[Hodnocení poroty]