Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-urbanistického řešení, které ve spojení s kulturní památkou umožní vybudování špičkové koncertní haly a celkovou revitalizaci kulturního domu. S ohledem na architektonické řešení kulturního domu a jeho památkovou ochranu a také existenci významného krajinného prvku, které společně neumožňují významné stavební zásahy uvnitř kulturního domu ani neomezenou zástavbu pozemků kolem vlastní stavby, se předpokládá citlivá a objemově přijatelná přístavba kulturního domu. Cílem zadavatele bylo maximální možné využití kulturního domu pro veškeré provozy a zázemí spojené s provozem koncertní haly a pouze nezbytné minimum řešit formou přístavby.

Dvoufázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
ID datové schránky: 5zubv7w
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel/fax: +420 599 442 291
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel: +420 599 443 323
E-mail: jm[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Macura - primátor města Ostravy
Zbyněk Pražák - náměstek primátora města Ostravy, úsek kultury
Petra Bernfeldová - starostka ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Řádní členové poroty - nezávislí

Krzysztof Ingarden - nezávislý architekt, Kraków
Rafi Segal - nezávislý architekt, Boston/Tel Aviv
Valerie Mulvin - nezávislá architektka, Dublin
Jakub Szczęsny - nezávislý architekt, Warszawa

Náhradníci poroty - závislí

Břetislav Riger - náměstek primátora města Ostravy, úsek investic
Lukáš Semerák - člen zastupitelstva ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Michal Zezula - ředitel NPÚ Ostrava
Martin Strakoš - historik umění NPÚ Ostrava
Jindřich Jansa - rozpočtář
Cyril Vltavský - vedoucí odboru ÚHA a SŘ MMO
Jan Žemla - ředitel JFO
Martin Vondrášek - akustik
Jan Košulič - mistr zvuku, provozní specialista
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 1 000 000,-
Steven Holl, Dimitra Tsachrelia, Hana Petříková, Martin Kropáč
Spolupráce: Lirong Tan, Paul Hazelet, Klara Zugarova, Marianna Antoniadou, Hana Hucikova, Sarah Schlegelmilch, Tiziana Tasca, Alessia Capone / Konzultace: Consultants – Acoustics – Erik Bergal, Nagata Acoustics, Structure Justin Den Herder, Pat , Arnett, Silman Structural Engineers, Sustainability – Matthias Schule, Kristyna Dvorakova, TRANSSOLAR Energietechnik GmbH, Stage – Athos Zaghi, Curtis Kasefang, Theatre Consultant Collaborative, Traffic – Jan Fiala

[Hodnocení poroty]

2

Částka 750 000,-
Henning Larsen Architects A/S
Spolupráce: Nagata Acoustics, dUCKS scéno, AED Project, A.S., BuroHappold Aps

[Hodnocení poroty]

3

Částka 500 000,-
ARCHITECTURE STUDIO – Mr. René-Henri Arnaud
Spolupráce: NAGATA ACOUSTICS – Mr. Marc Quiguerez

[Hodnocení poroty]