Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu zastavovacích podmínek území zvaného „Nad koupalištěm ve Valašských Kloboukách“ pro funkci bydlení.


Vyhlašovatel

Město Valašské Klobouky

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. Michal Fišer

Řádní členové poroty - závislí

Petr Zámečník
Martin Janík

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Kamil Mrva
Adam Gebrian

Náhradníci poroty - závislí

Alois Oliva
Vojtěch Trčka

Náhradníci poroty - nezávislí

Michal Drga
1

Částka 35 000,-
Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 20 000,-
Martin Habina, Jiří Jašek/ Ateliér Habina s. r. o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Ondřej Teplý, Josef Čevora, Marcela Chylíková, Jiří Vopršal/ Mixage s. r. o.

[Hodnocení poroty]