Předmětem soutěže byla rekonstrukce stávající budovy Čechovy školy v Trojské ulici 211/110, její dostavba (pozemek 314/1) a případný návrh novostavby na pozemku 294/1.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

MČ Praha 7 - Troja

Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Bryknar – starosta MČ 7 - Troja

Organizátor

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

MOBA studio, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Bryknar (starosta MČ Praha 7 - Troja)
Kateřina Tůmová (zástupkyně ředitele ZŠ Trojská)

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Štěpán Valouch
MgA. Markéta Zdebská
Matěj Draslar (agps, http://www.agps.ch/)

Náhradníci poroty - závislí

Radim Jendřejas (ředitel Trojského gymnázia)
Tomáš Drdácký (zástupce starosty)

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 275 000,-
Andrea Ravagnani – Ravagnani Vecchi Archtlects
Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
mh architects
Ing. arch. Akad.arch. Petr Průša
Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach, Dmytro Matviishyn

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
MAS Architects
Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
MCA atelier
Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková
Ing. arch. Jiří Opl
Spolupráce: Radek Novotný

[Hodnocení poroty]