Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na Multifunkční objekt – náměstí Svobody Janské Lázně v místě stávajícího objektu. Stavební program: rekonstrukce stávajících prostor pro účely veřejného WC (muži, ženy, imobilní), nástavba prostoru čekárny, bezbariérový přístup do prostoru čekárny i veřejného WC. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Město Janské Lázně

nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Jiří Hradecký, starosta
Tel/fax: 499 875 273
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Petr Straka

Dolní Olešnice 101, 543 75
Tel/fax: 499 875 101
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Hradecký (starosta města)
Ing. Rudolf Bubla (ředitel SLL)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Kout (KRNAP)
Jiří Vorel (OSVČ JL)

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 25 000,-
M.A. Svatopluk Sládeček

[Hodnocení poroty]

2

Částka 15 000,-
Ing. arch. Peter Mosio

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Ing.arch Vladimír Nekola

[Hodnocení poroty]

-

4. cena


Ing.arch. Vladimír Šenberger

[Hodnocení poroty]

-

5. cena


Ing. arch. Ondřej Tuček

[Hodnocení poroty]