Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže bylo vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týkalo nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č.p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Bylo potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislotech i nad jejich významem v dnešní společnosti.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

 Vyhlašovatel

Magistrát města Benešov

Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov u Prahy
Tel.: +420 317 754 111
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. František Novotný

MOBA studio, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

doc. Ing. arch. Michal Kohout

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Hostek - starosta města Benešova a místopředseda poroty
Ing. arch. Michal Schwarz - městský architekt
Ing. Jana Čechová

Řádní členové poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. Radmila Fingerová
MgA. Kateřina Šedá
Ing. arch. Jiří Janďourek

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jiří Švadlena

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Ida Chuchlíková

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

1

Částka 350 000,-
Skupina
MgA. Marcela Steinbachová
Vít Holý

[Hodnocení poroty]

2

Částka 250 000,-
Ing. arch. Pavla Feistnerová, Ing. Anna Tomšejová
Klára Pavlištová; Tomáš Feistner
Spolupráce: Jan Špilar

[Hodnocení poroty]

3


gogolák + grasse
Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse
Spolupráce: Pavla Janečková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
The Hong Nhung, Jan Poslušný
Spolupráce: RCNKSK architekti, Adam Preisler

[Hodnocení poroty]