Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonicko-urbanistického řešení náměstí T.G. Masaryka v Táboře, zejména stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě.


Vyhlašovatel

Město Tábor

Předseda poroty

Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jan Stach, člen zastupitelstva města Tábor
1

Částka 120 000,-
L´ubomíra Olasová, Martin (SR); Andrea Prajsová, Brno; Martina Štollová, Horní Bojanovice; Arnošt Fabík, Petr Fabík; Třebíč; Stěpán Hirsch, Plzeň; Viktor Jindra, Brno; Ondřej Kučera, Frýdek-Místek - Atelier Fabík s.r.o. z Třebíče

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Ing. arch. Zuzana Boháčová - Praha, Ing. arch. Jaromír Hainc - Olomouc a Ing. arch. Barbora Simajchlová – Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
2H s.r.o., Praha - Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Ivan Hořejší, Ing. arch. Vít Podráský, spolupráce: Petr Vacek, Jan Gašpárek, Jakub Kopecký

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
Doc. Ing. Miloslav Meixner, Ing. arch. Roman Strnad a Ing. arch. Tomáš Růžička – Brno

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
MS plan s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Tomáš Filgas, Idan Zveibil MSc.

[Hodnocení poroty]