Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu nového sídla Obecního úřadu v Hovorčovicích a jeho okolí. Obec prošla v nedávné době velkým a rychlým rozvojem a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním místem sídla, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

 


Vyhlašovatel

Obec Hovorčovice

Revoluční 33
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Jiří Novák
Tel.: 311 230 645
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Jana Kusbachová / Ing. arch. Zuzana Kučerová

Sekretář soutěže

Ing. arch. Zuzana Kučerová

Kovářská 7, Srbsko 26718
Tel.: +420 607 636 867
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Zdeněk Šťastný (místopředseda poroty)
Milan Kotva

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Ondřej Tuček
Ing. Miroslav Bazika

Náhradníci poroty - nezávislí

MgA. Ida Chuchlíková

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 140 000,-
Ing. arch. Jakub Adamec
Ing. arch. Jan Lebl

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková
Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha , MgA. Anna Svobodová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Přemysl Jurák

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
OTA atelier s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., DOXA s.r.o

[Hodnocení poroty]