SEMINÁŘ konaný u příležitosti výstavy soutěžních návrhů dne 8.12.2010.

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování návrhu prostorového a funkčního uspořádání řešeného území Černá louka v Ostravě zahrnujícího umístění jednotlivých staveb a úprav nezastavěného veřejného prostoru včetně názoru na kontaktní území a koncepci jeho propojení s širšími městskými souvislostmi. Požadován je scénář rozvoje území a úvaha o časové posloupnosti stavebních zásahů. Území, které je předmětem soutěže, představuje plochu 20 ha ve výjimečné poloze, v přímé návaznosti na historické jádro a soutok řek Ostravice a Lučiny. Toto území, které je majetkem města (uvnitř červené čáry – viz grafická příloha) zahrnuje existující kulturní stavby. Návrh bude také obsahovat odhad hodnoty investice v kontextu předkládaného návrhu.

Vyzvaní účastníci:

- OMA AMO HQ Rotterdam

- Herzog & de Meuron Basel Ltd.

- BIG Bjarke Ingels Group, Copenhagen

- FOA Foreign Office Architects, Londýn

- SANAA Kazuyo Sejima+ Ryue Nishizawa

Náhradníci:

- Lacaton&Vassal Architects, Paris

- Maxwan, Rotterdam

- NL architects, Amsterdam

- Vallo & Sadovský architects, Bratislava

- West8, Rotterdam

 

Výstava soutěžních návrhů bude probíhat od 14. do 17. 10. 2010 na Výstavišti Černá louka.


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing.arch. Adam Gebrian
Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Mgr. Lubomír Pospíšil
Ing. Petr Kajnar
Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D.

Řádní členové poroty nezávislí:
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
Doc. Akad. arch. Imro Vaško

Náhradníci poroty závislí:
Ing. Dalibor Madej

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. arch. Monika Mitášová

1

Částka 900 000,-
Maxwan Architects + Urbanists (Nizozemí) - Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura, Jason Hilgefort, Artur Borejszo, Nobuki Ogasahara, Anna Borzyszkowska, Leena Cho

[Hodnocení poroty]

2

Částka 500 000,-
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec - autoři: Ing. arch. Jiří Buček, Jiří Chmelík, Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Pavel Šťastný, osoby spolupracující: Ing. arch. Linda Novotná, Ing. Jaroslav Míka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 400 000,-
Peter Stec, Brian Tabolt, James Lowder, Peter Stec st., osoby spolupracující: Ben Olschner, Brett Tabolt, Iva Kleinová, Jon Krizan, Yurou Cui, Juraj Podolak, Daniel Leone

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 62 500,-
NL Architects (Nizozemí) - Pieter Bannenberg, Walter Van Dijk, Kamiel Klaasse, Gen Yamamoto, Barbara Luns, Qili Yang, Liping Lin, Katharina Riedel, Lorena Valero Minano, Ines Quinteiro Antolin

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 62 500,-
Josef Kiszka, Marcin Jojko, Bartlomiej Nawrocki, Krzysztof Czech, Grzegorz Ostrowski

[Hodnocení poroty]