Předmětem soutěže bylo zpracování strategie územního rozvoje, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny celého správního území obce Úholičky tvořeného katastrálním územím 773239 Úholičky.


Vyhlašovatel

Obec Úholičky

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

U Lomu 139, 338 42 Hrádek, tel/fax: 739095871, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Doc. Ing. arch. Jan Vaněk CSc.
Ing. Terezie Kořínková

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petra Studecká, PhD.

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Projektis, s.r.o., Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. Arch. Michal Leňo

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Michal Zaremba

[Hodnocení poroty]