Předmětem soutěže byl návrh novostavby administrativního centra Lesů České republiky v Hradci Králové, jehož stavba je lokalizována do areálu současného sídla státního podniku Lesy České republiky, s. p. v Hradci Králové, při zajištění objektivní vhodnosti architektonického řešení k požadavkům vyhlašovatele na účel a provoz administrativního centra.

Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž.

Vyhlašovatel

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Sekretář soutěže

Ing. arch. Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 251 566 582, +420 603 554 876
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jiří Boháček
MUDr. Zdeněk Fink
Ing. Daniel Szórád, PhD

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Aulík
Doc. Ing. Miroslav Šik
Prof. Dorte Mandrup
Prof. Dietmar Eberle

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Karel Buchta, Ph.D.
Ing. Igor Kalix, MBA
Ing. Václav Lidický
Ing. Radovan Srba
Ing. Petra Matoušková
Ing. Lenka Zahálková
Ivan Chalupa
Daniel Kocour
Ing. Miroslav Matějka
Petr Štefec

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. MArch Adam Gebrian
1

Částka 1 550 000,-
SDRUŽENÍ CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ing. Ivo Stolek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 930 000,-
sdružení Ing. arch. Sosna, Ing. arch. Straka, Atelier bod architekti s.r.o., Ing. Svoboda

[Hodnocení poroty]

3

Částka 620 000,-
DAM architekti s. r. o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
CUBOID ARCHITEKTI s. r. o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 300 000,-
Atelier CMJN - AED project

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna z I. kola soutěže

Částka 50 000,-
Akad. arch. Jiří Deýl

[Hodnocení poroty]

-

Mimořádná odměna z I. kola soutěže

Částka 50 000,-
Společná nabídka Anne-Sereine Tremblay, Bartosz Michal Haladus

[Hodnocení poroty]