Předmětem soutěže byl architektonický návrh rozšíření Kongresového centra Praha o výstavní halu a urbanistický návrh pro lokalitu Pankráckého náměstí a přiléhající části magistrály s důrazem na kvalitu veřejných prostranství a prostupnost území. Prvním krokem (etapou) revitalizace této části města mají být právě úpravy spojené s dostavbou kongresového centra o potřebnou výstavní plochu. Výstavní hala tak má být iniciátorem zkvalitnění veřejného prostranství. Do této etapy byl zadavatel připraven investovat 250–300 mil Kč.

Dvoufázová veřejná mezinárodní projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Kongresové centrum Praha a.s.

5. května 1640/65
140 00 Praha 4, Nusle
zastoupen: Ing. Radim Haluza - předseda představenstva

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

Tel.: +420 603 810 083
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Petr Hlaváček

Řádní členové poroty - závislí

MgA. Adriana Krnáčová, MBA – primátorka hl. m. Prahy a členka dozorčí rady KCP
Ing. Radim Haluza – předseda představenstva KCP, místopředseda poroty
Ba. Roman Ray Straub – generální ředitel KCP

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Ivan Kroupa
Ing. arch. Petr Hlaváček
prof. MArch Elia Zenghelis (GR)
Mathias Müller, Dipl. Arch ETH SIA BSA (CH)Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Alžběta Rejchrtová - radní MČ Praha 4
MgA. Marek Kopeć - vedoucí kanceláře projektů města IPR Praha

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Koumar
MgA. Viktorie Součková

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Marek Zderadička – dopravní posouzení

Porota může v průběhu svého jednání přizvat další odborné znalce, vždy se souhlasem zadavatele.

1

Částka 1 000 000,-
OCA / Bernardo García, Marc Subirana, Biel Susanna, Hernan Lleida (Barcelona, España)
Spolupráce: Joaquim Sellas, Play-Time architectonic , image, Anabel Lazaro, Josep Ramon Rius, Silvia , Juventeny, Simona Sulcová, Alfambra copisteria and , Francesc Villena

2

Částka 700 000,-
Francisco Jorquera (Palma de Mallorca, España)
Spolupráce: Catalina Riera, Sebastiano , Rossi, Juan Jorquera, Cubic consultors