Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby domova pro seniory v Praze Strašnicích. Architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonických oborů a jejich absolventy.

 

Speciální cena developera (30 tis. Kč): Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš


Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Řádní členové poroty - závislí

Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION
Tomáš Cendelín, architekt KOMA MODULAR CONSTRUCTION
Jiří Tencar, ECOTEN
Lenka Hachranová, Art Group CZ

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Ján Studený
prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola Ph.D.
Karolína Vránková, Respekt
Jan Žemlička, Zemlicka + Pruy
1

Částka 24 000,-
Ing. arch. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš

[Hodnocení poroty]

2

Částka 20 000,-
Ing. arch. Marián Lucký

[Hodnocení poroty]

3

Částka 10 000,-
Kateřina Blahutová

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění poroty za tvůrčí přínos k řešenému tématu

Částka 2 000,-
Alan Hackl

-

Zvláštní ocenění poroty za tvůrčí přínos k řešenému tématu

Částka 2 000,-
Ing. Přemysl Gilar

-

Zvláštní ocenění poroty za tvůrčí přínos k řešenému tématu

Částka 2 000,-
Ing. arch. Kamil Měrka