Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu nového pavilonu goril v ZOO Praha včetně výběhů, návštěvnických komunikací (včetně mimoúrovňového přechodu komunikace Pod Hrachovkou) a nového vchodu do Zoo Praha v lokalitě určené vyhlašovatelem.

 

 Vyhlašovatel

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Sekretář soutěže

Zoologická zahrada hl. m. Prahy - podatelna

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Zuzana Smoláková
tel: 296 112 132
email: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D.,
Jiří Kotek

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Václav Škarda
Tomáš Jiránek
Akad. arch. Marek Houska

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
RNDr. Pavel Brandl, Ph.D.
Mg.Cs. Vít Lukáš, DiS.

2

Částka 300 000,-
ABM Architekti s. r. o. / Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer, Ing. arch. Marek Dohelský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 150 000,-
Mjölk s. r. o. / Ing. arch. Jan Vondrák, Ing. arch. Daniel Baudis, Ing. arch. Daniel Rohan, Ing. arch. Lucia Horkavá, Arch. Serena Scalia, Arch. Alberto Giancani, Arch. Esteban Carbajo Goméz

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Bogle Architects s. r. o. / MgA. Viktorie Součková

[Hodnocení poroty]