Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Obecního domu Moravské Bránice – víceúčelové budovy obecního úřadu s kulturním sálem a dalšími funkcemi. Návrh kromě prostorového, provozního a funkčního uspořádání vlastního objektu měl zahrnovat také úpravy navazujícího veřejného prostoru.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Obec Moravské Bránice

Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Kamil Ferda, starosta obce
Tel: +420 546 421 622
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

knesl kynčl architekti s.r.o. – Ing. arch. Táňa Sojáková

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Tel: +420 541 592 134, +420 608 272 079
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Kamil Ferda, starosta obce – místopředseda soutěžní poroty
Ing. Jan Trecha, místostarosta obce

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Dušan Novotník
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka – předseda soutěžní poroty
Ing. arch. Michal Sedláček

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Lenka Badinová
Monika Brustmannová
Mgr. Martin Zaplatílek

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 120 000,-
Apropos Architects s.r.o.
Ing. arch. Michal Gabaš
Autor:
Spoluautor: Ing. arch Tomáš Beránek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
IGLOO ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. Igor Šimon
Autoři: , Ing. arch. Jan Pačka
Spolupráce: Ing. arch. Radek Fila

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
FARA ON union s.r.o.
Ing. et Ing. arch. Rudolf Müller
Autor:
Spolupráce: Ing. arch. Martin Křivánek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
AKJančina s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor PhD., Ing. arch. Jozef Kijonka, Dang The Anh

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 25 000,-
P6PA+ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Martin Klejna
Autoři: Javier Navas Fabregat

[Hodnocení poroty]