Předmětem soutěže byl návrh kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany – Jiráskova náměstí včetně veřejnosti nově zpřístupňovaných areálů – klášterní zahrady a areálu TJ Sokol.

Užší jednofázová neanonymní architektionicko-urbanistická projektová soutěž.

Ceny nebyly uděleny. Soutěžní návrhy, které splnily soutěžní podmínky a zadání, byly odměněny částkou ve výši 100.000 Kč.


Vyhlašovatel

Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 225 010 277
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Karla Kupilíková

Nadace Proměny Karla Komárka
Adresa: Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Tel.: 775 654 345
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Jaroslav Holler
Jitka Přerovská
Petr Domanický

Řádní členové poroty - nezávislí

Odborní znalci:
Ing. Jan Hrubeš, rozpočtář
Ing. Petr Macek, nezávislý odborník na dopravu
M Arch Marek Sivák, komunitní koordinátor
Mgr. Petr Matoušek, sociolog spolupracující na projektu

Zástupci dotčených orgánů a městských organizací:
Ing. arch. Lenka Růžičková, Ing. Barbora Fiřtová (zeleň), Národní památkový ústav
Ing. Petr Bukovský, Magistrát města Plzně, odbor památkové péče
Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku města Plzně
Ing. Irena Tolarová, Správa veřejného statku města Plzně, oddělení koncepce zeleně

Zájmové skupiny:
PhDr. Jan Fluxa, místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
fr. P. Ing. Alvarez Kodeda, farní vikář Kláštera dominikánů Plzeň
PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel Masarykovy základní školy Plzeň
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným souhlasem zadavatele.

1


re:architekti studio s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2


prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

[Hodnocení poroty]

3


PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

4. místo


Ing. arch. MgA. Michal Fišer

[Hodnocení poroty]

-

5. místo


D3A, spol. s r.o.

[Hodnocení poroty]