Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2015

 

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.

 

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Spoluvyhlašovatel

MĚSTO ŘEVNICE
Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
Starosta: Ing. Tomáš Smrčka, T: 257 720 150, E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba:
Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D., T: 737372573, E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Kateřina Saláková, DiS.

Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Pavlína Čapková
Ing. arch. Lucie Cutáková

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Líman
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Petr Lédl

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Alice Čermáková
Ing. Jan Šimůnek

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Brandová
1

Částka 110 000,-
Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Filip Musálek, Linda Boušková, Ing. arch. David Mikulášek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / Spolupráce: Jan Špilar, Mikoláš Vavřín

[Hodnocení poroty]