Předmět soutěže: Zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení náměstí v Pacově (dopravního napojení, dlažby, mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.). Součástí požadovaného řešení byl návrh fasády budovy č.p. 321 (základní škola). Vyzvaní účastníci: -          A-Detail, Svatošova 308, Tábor – ing. arch. Ondřej Beneš, ing. arch. Martin Kraus, ing. arch. Lenka Včeláková -          MCA atelier, Dykova 1, Praha 1 – ing. arch. Miroslav Cikán, ing. arch. Pavla Melková -          OK Plan Architect s, Na Závodí 631, Humpolec – ing. arch. Luděk Rýzner


Porota

Řádní členové poroty
- Ing. arch. Tomáš Hradečný
- Ing. arch. Petr Hrůša
- Ing. arch. Jiří Brůha
- Jan Tomášek
- Lukáš Vlček, DiS – starosta města

Náhradníci poroty
- Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
- Ing. Tomáš Kocour – zástupce odboru výstavby

1

Částka 50 000,-
A-detail, Tábor (ing.arch. Ondřej Beneš; spolupráce: Martin Stára, Marta Valentová – doprava)

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 30 000,-
MCA atelier, Praha (Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Miroslav Cikán, spolupráce: Mgr. Art. Peter Buš, Ing. Pavel Košťálek)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
OK Plan architekt, Humpolec (Ing. arch. Luděk Rýzner, Ing. Libor Chovanec, Ing. arch. František Čekal)

[Hodnocení poroty]