Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického a krajinářského návrhu na řešení prostoru s názvem „ Park na Moravském náměstí v Brně“ Cílem bylo revitalizovat dané území městského parku, který je v dlouhodobě neudržovaném stavu. Park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města.

 Jednofázová veřejná architektonicko-urbanistická a krajinářská projektová soutěž.

 

 


Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno - střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Petr Bořecký člen rady MČ BS pro výstavbu a územní rozvoj

Sekretář soutěže

Ing. Jana Výtisková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel: 542 526 314
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Petr Bořecký
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
Martin Landa, starosta MČ Brno-střed

Řádní členové poroty - nezávislí

prof. Ing. arch. Ján Stempel
Ing. Vladimír Sitta
Ing. Yvona Lacinová
Ing. Anna Oprchalová, zahradní a krajinářský architekt
Ing. arch. Roman Čerbák, architekt, NPÚ

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Michal Doležel, člen rady MČ Brno-střed
Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarosta MČ Brno-střed

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. David Průša
Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková, architektka

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Alexandra Koutná - Veřejná zeleň města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, AIA - ředitel KAM
Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, pedagog KU LEUVEN/Belgie, FA ČVUT Praha, architekt urbanista

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 350 000,-
consequence forma s.r.o.
Ing. arch. Václav Navrátil
Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Martin Sládek ,
Spolupráce: Ing. arch. Petra Buganská, Bc. Barbora Kudelová, Moare

[Hodnocení poroty]

2

Částka 200 000,-
Ing. arch. Jakub Kopec
Ing. Klára Zahradníčková, M.A.
Spolupráce: Luboš Zbranek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zdeněk Fránek
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Bc. Pavel Čučka, Bc. Radek Feňo, Bc. Adam Ambrus
Spolupráce: Bc. et Ing. Tomáš Babka

[Hodnocení poroty]