Záměrem architektonicko - urbanistické soutěže bylo pro městskou část Brno – střed nalezení hodnotného, koncepčního návrhu jako podkladu pro rozhodnutí o vývoji parku a okolí, či jako podkladu pro příp. změnu územního plánu města Brna a změnu regulačního plánu městské památkové rezervace.

Jednofázová vyzvaná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Za zadavatele jedná: Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Tel: 542 526 307
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Jana Výtisková

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Tel: 542 526 314
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Petr Bořecký, uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj
Bc. Michal Doležel, člen rady MČ Brno-střed
Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed, místopředsedkyně poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing.&Ing. arch. David Mikulášek, KAM Brno
RNDr. Filip Chvátal, člen ZMČ BS

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ BS
Ing. arch. Dušan Novotník, vedoucí OÚPR MMB
Ing. arch. Martin Zedniček, vedoucí OPP MMB
PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ Brno.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 210 000,-
Ing. arch. Jiří Vokřál
Ing. arch. Michaela Tománková , Ing. Ján Augustín

[Hodnocení poroty]

2

Částka 180 000,-
ellement architects s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 70 000,-
ov architekti, s.r.o.
Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner
Spolupráce: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, , Ing. arch. Magdalena Havlová, Ing. arch. Klára Pavlišková, Bc. Tomáš Kubelka, Bc. Aleš Kuželka

[Hodnocení poroty]