Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického - krajinářského návrhu řešení využití pozemků v areálu bývalého pivovaru, při respektování zamýšleného účelu – vybudování městského parku s převažujícím klidovým využitím pro pobyt a relaxaci v zeleni.

Jednofázová veřejná architektonicko-krajinářská projektová soutěž.

 


Vyhlašovatel

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. František Jiraský, starosta
Tel: +420 465 466 124
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Pavel Kubeš

odbor rozvoje Města Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Tel: +420 465 466 121
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Milan Košař
Ing. František Jiraský, Město Vysoké Mýto, starosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Krejza, Město Vysoké Mýto, místostarosta

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborní znalci:
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., zahradní architekt
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

2

Částka 40 000,-
Ing. arch. Vladimír Balda
Lucie Baldová ,
Spolupracující osoba: , Quang Vu Dinh

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Ing. arch. Petr Kordovský
Ing. et Ing. arch. Jakub Med , Johana Šimčíková ,

[Hodnocení poroty]