Předmětem soutěže bylo zpracování kvalitního architektonického návrhu penzionu s kapacitou 50 samostatných bytových jednotek, o ploše do 40 m2. Malometrážní byty s bezbariérovým vstupem a evakuačním výtahem typu pečovatelské služby mají vytvořit bydlení pro samostatně obslužné občany důchodového věku s možností terénních služeb lékaře a sester.


Vyhlašovatel

Statutární město Opava

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy
Ing. Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava
Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu, Magistrát města Opavy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Jitka Nešutová, pořizovatel ÚP, odbor hlavního architekta územního plánu, Magistrát města Opavy

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Akad. arch. Václav Alda, Ing. arch. Peter Jurášek, Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Obůrka

[Hodnocení poroty]

1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Michal Schwarz, Ing. arch. Jindřich Starý, Tomáš Starý

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Katarína Ciglanová, Ing. arch. Rastislav Straňák, spolupráce: Ing. arch. Anita Stanková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, Ing. arch. Jan Šorm, Ing. arch. Přemysl Jurák

[Hodnocení poroty]