Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistické koncepce rozvoje území města Písek.


Vyhlašovatel

Město Písek

Porota

Řádní členové poroty

Ing. Miroslav Sládek
Ing. Tomáš Franců
Ing. Josef Jambura
Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. arch. Jan Mužík
Ing. arch. Petr Starčevič
Ing. arch. Marta Slámová


Náhradníci poroty

Ing. arch. Laura Jablonská
Ing. arch. Petra Trambová
Ing. Jaroslav Bican
Ing. Hana Dědečková

1

Částka 100 000,-
FACT v.o.s. Praha

[Hodnocení poroty]

2

Částka 80 000,-
Projektil architekti s.r.o. Praha

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Vratislav Vokurka Písek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Architektonické studio Hysek s.r.o. Plzeň

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
I MISE s.r.o. Praha

[Hodnocení poroty]