Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení rekonstrukce/rekonverze objektu bývalých jatek včetně případných přístaveb pro účely galerie.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel/fax: 599 442 291
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Ludvík Grym

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ludvík Grym

Pod kaštany 2295/21, 616 00 Brno
Tel: +420 606 782 220
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor města Ostravy
JUDr. Lukáš Semerák - člen Rady města Ostravy
Marek Pokorný - ředitel Plato Ostrava

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavla Melková
Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. arch. Pavol Paňák - nezávislý architekt, Bratislava
Dipl.-Ing. Ivan Reimann - nezávislý architekt, Berlín

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petra Bernfeldová - starostka městského obvodu
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora města Ostravy

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Mgr. Michal Zezula - ředitel NPÚ Ostrava
Ing. arch. Cyril Vltavský - vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO
Ing. Petr Žák - osvětlení, Praha
JUDr., Ph.Dr. Jiří Plos - právník, Praha

1

Částka 700 000,-
Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 350 000,-
ZEROZERO, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 250 000,-
KWK Promes, arch. Robert Konieczny

[Hodnocení poroty]