Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu objektu plaveckého bazénu, včetně jeho wellness části, venkovní plochy a okolního parteru s doporučením dodržení daného upřesňujícího zadání.

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

 Vyhlašovatel

Město Písek

Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Tel/fax: 382 330 111 / 382 214 431
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

ing.arch. Josef Zábranský

odbor investic a rozvoje
Město Písek
Adresa/Sídlo: Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Tel/fax: 382 330 756/ 382 214 431
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Eva Vanžurová (starostka města)
Ing. arch. Petra Trambová (zastupitelka a radní města)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

JUDr. MBA. Josef Knot (místostarosta města)
Ing. arch. Laura Jablonská (členka komise města pro urbanismus a architekturu)

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Bouček
Ing. arch. Marta Slámová

Přizvaní odborní znalci
Ing. Michal Kovařík (doprava)
Ing. Roman Drnec (provoz, technologie)
Ing. Milan Šmíd (provoz, technologie)
Ing. Petr Matoušek (investice)

1

Částka 530 000,-
Projektil architekti s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 270 000,-
architekti mikulaj & mikulajová s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
A PLUS a.s.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
atelier Velehradský s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 35 000,-
ANTA spol. s.r.o.

[Hodnocení poroty]