Předmět soutěže: Předmětem soutěže jsou projekty energeticky úsporných rodinných domů navržených z cihlového systému POROTHERM. Rodinných domů, které budou poskytovat svým uživatelům to nejlepší, co může bydlení v cihlových rodinných domech nabídnout. Cihlových rodinných domů, které budou navrženy tak, aby svými tvary a dispozicí umožnily optimální využití, z hlediska energetické spotřeby byly maximálně úsporné a z hlediska kvality bydlení poskytovaly maximální komfort a pohodu. Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 10. vydání – duben 2006“.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.,

Porota

Řádní členové závislí:
Ing. Antonín Horský, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty nezávislí:
- Jana Gerhátová, Státní fond rozvoje bydlení
- Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ing. arch. Jan Kozel, Obec architektů
- Ing. Pavel Křeček, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
- Ing. arch. Jitka Pálková, Springer Media CZ
- Ing. Irena Plocková, MPO ČR
- Doc. Ing. arch. Jan Štípek, předseda České komory architektů
- Ing. Lidmila Ziková, CSc., JAGA MEDIA

Náhradníci poroty nezávislí:
- Ing. arch. Jana Janíková, autorizovaný architekt
- Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
- Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

-

Zlatá cena POROTHERM 2007


Pavel Jaroš, Jiří Vincenc

[Hodnocení poroty]

-

Stříbrná cena POROTHERM 2007


Martin Kačírek

[Hodnocení poroty]

-

Bronzová cena POROTHERM 2007


Alexandr Kroha

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj


Ondřej Chybík (autor), Martin Poruba (spolupráce)

-

Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení


Martin Kačírek

-

Zvláštní cena Vydavatelství Springer Media CZ


Pavel Jaroš, Jiří Vincenc