Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce Průmyslového paláce a výstavby podchodu pod Průmyslovým palácem propojujícím vstupní část výstaviště v Praze 7 s prostorem Křižíkovy fontány.

 

Výstava soutěžních návrhů bude probíhat od pátku 11. 6. 2010 od 13 hod. do pátku 25. 6. 2010, každý všední den od 10 do 12 hod. a od 13 do 17hod. v budově č. A Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2.


Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové poroty závislí:
Ing. Jiří Toman
JUDr. František Hoffman
Mgr. Jan Kněžínek

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty nezávislí:
Ing. arch. Petr Kolář

Náhradníci poroty závislí:
Ing. Radek Svoboda
Ing. Ivan Vinš
PhDr. Michael Zachař - ředitel NPÚ

1

Částka 600 000,-
Cigler Marani Architectst, a.s.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 400 000,-
ABM architekti, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

3

Částka 200 000,-
KEY-TECH, s.r.o.

[Hodnocení poroty]