Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu pro následný projekt stavebních úprav a případné dostavby radnice a knihovny v Kardašově Řečici na pozemku p.č. 237/1 k.ú. Kardašova Řečice. Jedná se o dobře dochovanou stavbu klasicistní radnice z let 1822-25, dominantu náměstí, s hodnotnou, převážně klenutou dispozicí a kvalitním zevnějškem.


Vyhlašovatel

Město Kardašova Řečice

Sekretář soutěže

Ing. Markéta Kohoutová

K vinicím 50, 164 00 Praha 6, mobil: +420 603 541 033, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Radek Zeman

Řádní členové poroty - závislí

MVDr. Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice
Ing. Karel Mach, místostarosta Kardašovy Řečice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Dana Machová
Stanislav Haruda
Karel Staněk

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 90 000,-
Petr Kouřimský, Nikol Kouřimská

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 60 000,-
Eugen Řehoř, Štěpán Řehoř, Vít Šimek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 22 500,-
Ivan Březina, Václav Matějka, Eva Šarochová

-

Odměna

Částka 22 500,-
Martin Jelínek, Martin Březina

-

Odměna

Částka 22 500,-
Jakub Masák, Miroslav Kouba, Jan Vebr, Martin Stejskal, Michaela Václavská

-

Odměna

Částka 22 500,-
Ondřej Beneš, Marcel Šípka, Ondřej Duchan