Předmětem soutěže byl návrh rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Součástí návrhu byly i přilehlé pozemky včetně komunikace, a to v rozsahu dle situace. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících. Zadavatel požadoval, aby po rekonstrukci byla budova energeticky šetrná a vyhovovala zákonu o hospodaření energií, v platném znění.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
Zastoupený Janem Papajanovským, starostou

Organizátor

Ing. arch. Tomáš Veselý

Sekretář soutěže

Tomáš Veselý

Tomkova 4, 150 00 Praha 5
420 273 136 957, +420 603 554 876
[email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.

Řádní členové poroty - závislí

Jan Papajanovský – starosta
Václav Doleček - místostarosta
Martin Konečný - radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Daniel Preisler – ředitel školy
Martin Hruška – zastupitel
Tomáš Bartoň – investiční referent
Jiří Šulc – vedoucí odboru
Alena Sellnerová – NPÚ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jakub Straka
Jan Harciník

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
Specialisté v oborech ekonomika a rozpočet: Martin Hvězda.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 210 000,-
Ing. arch. MgA. Jan Horký

[Hodnocení poroty]

2

Částka 140 000,-
Neuhäusl - Hunal - Březina
Ing. arch. Ivan Březina
Ing. arch. Ing. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal
Spolupráce: Ing. arch. Veronika Paľová, Ing. arch. Jakub Zelenák

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Kilo Honč s.r.o.
Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Bc. Juraj Izrael

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna mimo soutěž

Částka 30 000,-
Andrea Ravagnani a Rusina Frei architekti
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Andrea Ravagnani
Spolupráce: Sofia Francis, Chiara Nastasi, Ines Weege, Stefano D'Arco

[Hodnocení poroty]