Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu řešení Náměstí a přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní, U Bašty ve Velkém Meziříčí.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Velké Meziříčí

zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem
Adresa: Městský úřad Velké Meziříčí

Sekretář soutěže

Ing. Petr Velička

tel. 731477608
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Radovan Necid
Josef Komínek
Ing. arch. Olga Čermáková

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. David Babák
Miroslav Jágrik
Ing. Antonín Kozina
JUDr. Karel Lancman
Jiří Michlíček
PhDr. Marie Ripperová
Ing. Stanislav Rosa
Ing. Vincenc Záviška

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Uchytilová
Ing. Petr Smítal
1

Částka 150 000,-
Ing. arch. David Mikulášek
Autoři: , Bc. Linda Boušková , Bc. Filip Musálek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
MCA Atelier s.r.o.
Ing. arch. Miroslav Cikán
Autoři: , Ing. arch. Radek Novotný

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Autoři: , Ing. arch. Tomáš Kopecký , Ing.arch.Richard Ott , Ing. arch.Anita Prokešová
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Spolupracující osoby:

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Josef Hlavatý
Autoři: , Ing. arch. Lenka Hlavatá

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Alexandr Kotačka
Autoři: , Ing. arch. Eva Pyková

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Iva Křikavová
Autoři:

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl
Autoři: , Ing. arch. David Balajka , Ing. arch. Marek Macejko

-

Odměna

Částka 10 000,-
Autoři: , Ing. Michal Říha , Ing. arch. Martin Špičák , Ing. arch. Kateřina Frejlachová

-

Odměna

Částka 10 000,-
A PLUS a.s.
Ing. arch. Petr Uhlíř
Autoři: , Ing. arch. Jaromír Sedlák , Bc. Dagmar Žáková , Bc. Václav Prchal