Předmět soutěže: vyřešit celkovou koncepci nástupního prostoru mezi novou Národní technickou knihovnou a VŠCHT na jižní straně a Novou budovou ČVUT, resp. existující budovou  Fakulty stavební ČVUT na straně severní.

Vyzvaní účastníci:

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta - Projektil architekti s.r.o.

Ing. arch. Jakub Cígler - Cigler Marani Architects, a.s.

Dipl. arch. Richard Doležal - DaM, architektonická kancelář

Ing. arch. Petr Kordovský - Kordovská nebo Kordovský, architekti s.r.o.

Ing. arch. Josef Pleskot - AP Ateliér

 

Vernisáž výstavy se koná v pondělí 12. 4. 2010 od 13.30 hod. v prostorách átria FA/FSv ČVUT. Výstava soutěžních návrhů bude probíhat do 19. 4. 2010.


Vyhlašovatel

Fakulta architektury ČVUT se spoluúčastí ÚVIČ-ČVUT

Sekretář soutěže

Ing. arch. Hana Seho – FA ČVUT – Ústav Navrhování II – 15 128

Thákurova 7, 166 34 Praha 6, tel.: 224 354 994, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Řádní členové poroty - nezávislí

Řádní členové závislí:
prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc.
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Řádní členové nezávislí:
prof. Kurt Gebauer
prof. ak.soch. Jindřich Zeithamml

Náhradníci poroty - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

Náhradníci poroty nezávislí:
Prof. ak. soch. Marian Karel

1

Částka 50 000,-
Cigler Marani Architects, a.s. - Ing. arch. Jakub Cígler

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena

3

Částka 20 000,-
AP Ateliér - Ing. arch. Josef Pleskot

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Projektil architekti s.r.o. - Mgr. akad. arch. Roman Brychta

[Hodnocení poroty]