Předmětem urbanistické soutěže byl návrh revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi. Návrh měl řešit umístění nových funkcí dle Soutěžního zadání včetně řešení dopravního napojení. Návrh bude obsahovat základní hmotové a dispoziční řešení jednotlivých objektů. Návrh bude umožňovat realizaci po etapách dle ekonomických možností vyhlašovatele.

Jednofázová otevřená ideová urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
www.breclav.eu

Sekretář soutěže

Ing. arch. Karel Bařinka

Trnkova 146, 628 00 Brno
Tel: +420 603 494 648
E-mail: [email protected] ([email protected] )

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jakub Matuška, místostarosta města
Ing. Luboš Krátký, zastupitel města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Čestmír Blažek, vedoucí odboru majetkového

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Zdeněk Kamenský, Policie ČR, dopravní specialista;
Ing. Ladislav Vagner, Povodí Moravy;
Ing. Lenka Raclavská, ved. oddělení úřad územního plánování;
Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 280 000,-
Ing. arch. Matěj Hunal, Ing. arch. Ivan Březina
Ing. arch. Ing. David Neuhausl

[Hodnocení poroty]

2

Částka 160 000,-
Ing. arch. Jiří Vojtěšek

[Hodnocení poroty]

3

Částka 90 000,-
Ing. arch. Tomáš Havlíček
Ing. arch. Víťa Nový , ,
Spolupráce: Anežka Šmídová, Roman Křenek, Denis Csanda