Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství bývalých kasáren „U Alberta“ ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho fungování. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Předpokládané investiční náklady záměru byly 25.000.000,-Kč bez DPH.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.
Vyhlašovatel

Město Vysoké Mýto

nám. B. Smetany, 566 32 Vysoké Mýto
Zástupce vyhlašovatele: Ing. František Jiraský, starosta města

Sekretář soutěže

Ing. Martin Melena

ČSLA 563, 391 11 Planá nad Lužnicí
Mobil: +420 721 374 641
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. František Jiraský, starosta města Vysoké Mýto
Ing. arch. Milan Košař, architekt města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Martin Krejza, místostarosta města Vysoké Mýto

Náhradníci poroty - nezávislí

Při hodnocení soutěžních návrhů bude přítomen nezávislý odborný znalec krajinář. Ing. Lukáš Štefl, Ph. D.
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným svolením zadavatele.

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Barbora Srpková , Mgr. Art. Martin Lukáč

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Mgr. art. Jan Kohút, Mgr. Arch. Daniel Silva

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl
Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Marek Macejko

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. Linda Boušková, Bc. David Helešic

[Hodnocení poroty]