Zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2014


Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Spoluvyhlašovatel / MĚSTO CHEB
Sídlo: Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Starosta: RNDr. Pavel Vanoušek, E: [email protected], T: 354 440 107-8
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Šturc, E: [email protected], M: 603 850 732, 354 440 527

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, M: 724 085 334
E-mail: [email protected]
E-mailová adresa pro registraci: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Pavel Vanoušek, starosta města
Bc. Tomáš Linda, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Burian
Ing. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Michael Třeštík

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Šturc, vedoucí odboru investičního

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 300 000,-
Atelier Brandštetr s.r.o. / Marek Brandštetr, Ivo Chmelař, Jan Šárka, Lena Trpělková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Michal Říha, Tadeáš Říha, Martin Špičák, Kateřina Frejlachová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Masák & Partner, s.r.o. / Jakub Masák, Daniel Jeništa, Martin Růžička, Petr Němejc

[Hodnocení poroty]