Předmětem soutěže byl návrh revitalizace severní - spodní části Gahurova prospektu – předprostoru Kulturního a univerzitního centra (dále KUC) ve Zlíně. Revitalizace předprostoru KUC je důležitá pro naplnění strategie Integrovaného plánu rozvoje města, v rámci kterého čerpá statutární město Zlín dotace z Rozvojového operačního programu (dále ROP) pro Střední Moravu – aktivita Přístupové cesty.

 

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů se bude konat ve čtvrtek 11. 8. 2011 v 17hod. v prostorách kulturního institutu Alternativa (Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín).

Výstava potrvá do 8. 9. 2011 (po - pá 8 - 12hod., 13 - 17 hod, so: 10 - 16hod.).


Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Předseda poroty

Ing. arch. Antonín Novák

Řádní členové poroty - závislí

MUDr. Miroslav ADÁMEK, primátor města, omluven z pracovních důvodů, hlasuje Mgr. Eva ŠTAUDEROVÁ
Mgr. Pavel JUNGMANN, člen RMZ
Ing. arch. Dagmar NOVÁ, hlavní architektka města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Eva ŠTAUDEROVÁ, 1. náměstkyně primátora (hlasuje za MUDr. Miroslava ADÁMKA, primátora města)
RNDr. Bedřich LANDSFELD, náměstek primátora
Ing. Václav KRÁTKÝ, Odbor městské zeleně MMZ

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka, spolupráce: Ing. arch. Martin Velecký

[Hodnocení poroty]

2


Neudělena.

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Karel Blank

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Jan Horký, MgA. Pavla Kačírková, Ing. arch. Jan Chlápek, spolupráce: Ing. arch. Milan Chlápek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. Pavel Chládek, MgA. Pavel Hošek, spolupráce: Pavel Kolář

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Ing. arch. MgA. Petr Pinkas, Ing. arch. MgA. Jan Žalský, spolupráce: Arnošt Gerhart, Lukáš Prokůpek (PINKAS ŽALSKÝ ARCHITEKTI)

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 40 000,-
Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Petr Venclovský, spolupráce: Norbert Walter, Monika Čermáková (Atelier M1 architekti s. r. o.)

[Hodnocení poroty]