Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu revitalizace stavby bývalého Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech pro účely městského kulturního a společenského centra.

Jednofázová veřejná projektová architekotnická soutěž.

 


Vyhlašovatel

Město Slatiňany

T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Zástupce vyhlašovatele: MVDr. Ivan Jeník, starosta města
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Marek Janatka

Sekretář soutěže

Veronika Novotná

T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
Tel: +420 469 660 240
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Vítězslav Kolek, místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Mudruňka
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Mg.A. Jan Žalský - Praha

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Kolek,
Mgr. Milan Chalupník
Mgr. Ludmila Nováková
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Magdalena Strnadová
1

Částka 180 000,-
Ing. arch. Karel Scheib
Ing. arch. Richard Zacpal , Dipl. Ing. Bořek Němec

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
Spolupráce: Ing. arch. Denisa Kyselinová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 60 000,-
monom works s.r.o.
Ing. arch. Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Ing. arch. Adam Rujbr
Spolupráce: Ing. arch. Aleš Chlád , Ing. arch. Michaela Foltýnová

[Hodnocení poroty]