Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Náměstí Přemyslovců v Nymburce.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354

Zplnomocněná osoba
Jiří Oberfalzer
Předseda Správní rady
Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
T: 724 085 334 (asistentka PhDr. Marta El Bournová)
E-mail: [email protected]

Spoluvyhlašovatel
MĚSTO NYMBURK
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Starosta: Ing. Miloš Petera, E-mail: [email protected]
T: 606 681 962
Kontaktní osoba: PhDr. Pavel Fojtík, E-mail: [email protected]
M: 776851407

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, M: 724 085 334
E-mail: [email protected]
E-mailová adresa pro registraci: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jan Němec
Ing. Miloš Petera, starosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

PhDr. Pavel Fojtík
Ing. arch. Josef Matyáš

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Eva Brandová
1

Částka 80 000,-
Pavla Kačírková, Jiří Kolomazník, Tomáš Růžička / spolupracující osoba: Michal Doležel

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Pavel Grasse

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Klement Valouch, Viktor Valouch / konzultace: Aleš Merta

[Hodnocení poroty]