Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu pro revitalizaci městského parku Dlážděnka. Cílem je celkové zatraktivnění této plochy, její zpřístupnění a nové vybavení.

Jednofázová veřejná projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Adresa: Zenklova 1/35
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Vít Céza
E-mail: [email protected]

Organizátor

Ing. arch. Ondřej Tuček

Sekretář soutěže

Ing.arch. Ondřej Tuček

U Průhonu 26, 170 00 – Praha 7
Tel: +420 606 546 870
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Roman Petrus, starosta Městské části Praha 8
Vít Céza, předseda komise pro životní prostředí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Iveta Zikmundová

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Ing. arch. Eva Velková
Ing. arch Martin Gaberle , Ing. arch. Lucie Roubalová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
ing. Pavel Med , ing. et ing.arch. Jakub Med , ing. arch. Pavel Svoboda , Johana Šimčíková , ing. arch. Barbora Medová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Ing. arch. Milan Vlček
ing. Petra Novotná , ing. Romana Turečková , ing. Zuzana Bečvářová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
Ing. arch. Lucie Vogelová
ing. Zuzana Štemberová , ing. Radka Šimková
Spolupráce: ing. Aleš Herold , ing. Jana Stupková

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 5 000,-
ing. arch. David Grulich , ing. Aleš Tuček
Spolupráce: Petr Moschner , Jakub Materna

[Hodnocení poroty]