Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu revitalizace Štěpánčina parku a navazujících ploch v Prachaticích.

Cílem byl návrh funkčního a uživatelsky přívětivého pojetí parku a navazujících ploch a zlepšení pěšího propojení do navazujícího území, současně zatraktivnění parku pro všechny jeho uživatele tak, aby plnil funkci plnohodnotného veřejného městského prostoru.

Jednofázová veřejná projektová architektonicko-urbanistická soutěž.Vyhlašovatel

Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Zastupuje: Ing. Martin Malý, starosta města
Tel/fax: 388 607 217 / 388 313 567
E-mail: mmaly@mupt.cz

Sekretář soutěže

Mgr. Vlastimil Lukášek

Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Tel/fax: 388 607 558/388 313 567
E-mail: vlukasek@mupt.cz

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 60 000,-
Ing. Pavel Popela
Ing. Ivana Popelová, Ing. arch. Alena Popelová, Ing. arch. Jakub Popela

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ing. Daniel Matějka
Ing. Hana Matějková, Ing. Lukáš Lattenberg, Ing. Jozef Sedláček, Ing. Klára Nepustilová, Mgr. Michal Trpák

[Hodnocení poroty]