Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem.

 

Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Spoluvyhlašovatel: MĚSTO LITOMĚŘICE

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, Tel.: 220 380 411, 724 085 334, e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Milan Košař
Petr Velička
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
Ilona Mikovcová, Jaroslav Daďa

[Hodnocení poroty]

2

Částka 85 000,-
Martin Řehák, Václav Valtr

[Hodnocení poroty]

3

Částka 65 000,-
Lenka Hejlová, Martin Hejl, Pavel Uličný, Eric Bourdel / spolupracující osoba: Markéta Bromová

[Hodnocení poroty]