Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jednalo se se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověřovala širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.

Území, které bylo předmětem soutěže, představuje významný komunikační uzel, který navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, ulici Zámeckou. Pozemky řešeného území jsou majetkem města.

Veřejná jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Sekretář soutěže:
Ing. arch. Jan Malík
T +420 599 443 323
E [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel.: +420 599 443 323
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Cyril Vltavský
Ing. Petra Bernfeldová
Mgr. Kateřina Šebestová

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Břetislav Riger

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním.

1

Částka 100 000,-
Autoři: Bc. Jan Adamus, Bc. Ondřej Bělica, Bc. Matěj Jindrá

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Autoři: Ing. arch. Jiří Mika, Ing. arch. Petr Svoboda,
Ing. arch. Martin Materna
Spolupracující osoba , Ing. arch. Adéla Kudlová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Autoři: Ing. arch. Miroslava Šešulková, Ing. arch. Martin Surovec

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 30 000,-
Autoři: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. David Helešic
Spolupracující osoby: Ing. arch. Václav Mihola , Ing. arch. Daniel Struhařík

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Autoři: Ing. arch. Eva Pyková,
Ing. arch. Alexandr Kotačka
Spolupracující osoby: Vít Beran, DiS. , Bc. Martin Král , Hynek Medřický , Ing. Tomáš Veverka

[Hodnocení poroty]